24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,658,951

MONTH: 7,477

ONLINE: 438

Tập trung bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, thúc đẩy phát triển đô thị

Tập trung bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, thúc đẩy phát triển đô thị (06/06/2019)

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng quý 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (09/05/2018)

Sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (08/11/2017)

Quy hoạch chi tiết 1-2000 Đồng Bò Trảng É- Điều chỉnh mở rộng (20/10/2017)

Quy hoạch chi tiết 1-2000 Khu dân cư Vĩnh Phước - Vĩnh Thọ (20/10/2017)

Quy hoạch chi tiết 1-2000 Khu dân cư xã Vĩnh Lương (20/10/2017)

Sơ đồ định hướng phát triển không gian Diên Khánh (19/10/2017)