Bộ Giao thông vận tải làm việc với tỉnh Khánh Hòa về quy hoạch cảng biển

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top