Bổ sung nội dung điện mặt trời vào quy hoạch điện lực của tỉnh Khánh Hòa

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)