Đề xuất đầu tư dự án khu đô thị mới tại Cam Ranh: Phù hợp với các quy hoạch của địa phương

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top