Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021 – 2030

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top