Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong: Hội đồng thẩm định đồng ý trình Thủ tướng phê duyệt sau khi hoàn thiện

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top