Ngày 15-8, hoàn thiện quy hoạch tỷ lệ 1/500 các nút giao thông kết nối khu Sân bay Nha Trang cũ

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)