Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu khu vực phía Tây thành phố Nha Trang

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top