Rà soát, điều chỉnh và lập quy hoạch bổ sung cho các khu vực chức năng trên địa bàn tỉnh

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)