Thông qua nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2045

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top