Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung phương án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top