Tiếp tục nghiên cứu, góp ý cho Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top