Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040: Phải hoàn thành trước ngày 15-10

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top