Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thái

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top