Quy hoạch chung TP. Nha Trang: Nhiều đột phá về hạ tầng giao thông

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top