TP. Nha Trang:
Công bố quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phúc Khánh 1 và Phúc Khánh 2

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top