Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 27-10, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và địa phương về tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2020. Cuộc họp nhằm đánh giá những tồn tại, vướng mắc để tiếp tục đưa ra các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

28/10/2020

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong

Tuy Vân Phong phát triển khá sôi động với những dự án tỷ đô nhưng khu vực này vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết. Để tạo bước phát triển đột phá cho Vân Phong trong thời gian tới, tỉnh đang nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư.

12/10/2020

Vân Phong chuyển mình

L.T.S: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-10-2020 tại TP. Nha Trang. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá chặng đường phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua (2015 - 2020), đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 5 năm tới (2020 - 2025). Kể từ ngày 1-10 , Khánh Hòa Online sẽ đăng tải các bài viết, đánh giá những thành tựu nổi bật trong thực hiện các nghị quyết về kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII đã đề ra; tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về đại hội.

02/10/2020

Không bỏ lỡ cơ hội thu hút vốn FDI chất lượng cao

Việt Nam có khá nhiều điểm hấp dẫn dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Vì vậy, ngoài chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài là động thái mới nhằm tăng cường thu hút vốn FDI có chất lượng cao, thể hiện tầm nhìn chiến lược, phù hợp với bối cảnh mới trong nước và thế giới.

29/09/2020

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA

Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) giai đoạn 2020 - 2022.

26/09/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top