Kiên quyết xóa bỏ các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trước ngày 31-7-2019

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)