Kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và đất đai

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)