Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top