Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải tại huyện Cam Lâm

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top