Nỗ lực hoàn thiện quy hoạch tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30-9

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top