Phấn đấu đến năm 2030 hình thành 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top