Phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top