Quy định mới về cấp sổ đỏ; đấu giá đất, thu hồi đất có hiệu lực từ 20-5-2023

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top