Sớm hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top