Thống nhất đưa đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm vào khai thác tạm

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top