Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua Khánh Hòa, Phú Yên

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top