Triển khai các quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top