Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023: Nhiều giải pháp để thực hiện tốt việc giải ngân

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top