Xem xét đề xuất đầu tư các dự án đô thị trên địa bàn huyện Diên Khánh

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top