Công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Công viên Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.046,2 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020
Back To Top