6 tháng năm 2020, Khánh Hòa thu hút được 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top